< data-spy="scroll" data-target=".navbar" data-offset="73">

QUAERE

please wait preload page...

Учасники консорціуму проекту

Польща:

Литва:

Німеччина:

Нідерланди:

Греція:

Україна:

Завдання проекту

Покращення існуючої системи внутрішнього та зовнішнього контролю якості освіти в Україні.
Нарощування потенціалу університетів України шляхом розбудови інфраструктури оцінки якості вищої освіти, професіонального розвитку персоналу університетів.
Стимулювання студентів до участі у процесах самоаналізу в університетах.
Запровадження механізму внутрішньої оцінки якості як невід’ємної складової функціонування університетів.

Робочий план


workplan

Робоча група проекту QUAERE в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Бугров Володимир Анатолійович

проректор з науково-педагогічної роботи, професор

E-mail: bugrov@univ.kiev.ua

Ващенко Юлія В'ячеславівна

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету.

E-mail: yv.vashchenko@gmail.com

Гожик Андрій Петрович

директор Науково-методичного центру організації навчального процесу, доцент.

E-mail: andriy.gozhyk@gmail.com

Заславський Володимир Анатолійович

доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичної інформатики факультету комп'ютерних наук та кібернетики

E-mail: zas.vlad@gmail.com

Кашпур Олена Федорівна

заступник декана факультету комп'ютерних наук та кібернетики з навчальної роботи, доцент

E-mail: olena.kashpur@gmail.com

Омельчук Людмила Леонідівна

доцент кафедри теорії та технології програмування факультету комп'ютерних наук та кібернетики, доцент

E-mail: l.omelchuk@gmail.com

Пижик Андрій Миколайович

заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук,   доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету

E-mail: pythyk@ukr.net

Розора Ірина Василівна

доцент кафедри прикладної статистики факультету комп'ютерних наук та кібернетики, доцент

E-mail: irozora@bigmir.net

Хруцька Олена Валеріївна

методист вищої категорії Науково-методичного центру організації навчального процесу

E-mail: elena_104@ukr.net

Щеглюк Дарія Василівна

методист вищої категорії Науково-методичного центру організації навчального процесу

E-mail: sd.nmc104@gmail.com

Ямкова Ольга Михайлівна

методист науково-методичного центру організації навчального процесу

E-mail: olgayamkova@gmail.com

Останні новини реалізації проекту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Матеріали реалізації проекту

ДОСВІД
АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
1.1 Best EU Practises
1.2. QA HEI Survey Опитування щодо СВЗЯВО
1.3. Аналіз нормативно правової бази (Analysing legal frame)
1.4. Дорожня карта ЗЯ(QA Road Map )
2.1 Внутрішня система ЗЯ(Internal QA System)
3.1. Зовнішня система ЗЯ. Процедура акредитації. Acreditation Procedure
4.1. SWOT Analysis
5.1. Закупівля обладнання (Equipment)
6.1. Матеріали зустрічей та трейнінгів. Trainings and meetings materials
Впровадження в TSNUK
Бюлетень 2
Бюлетень 3

Шоста робоча зустріч в рамках Міжнародного проекту QUAERE

27 лютого 2017 року в КНУ розпочалася шоста робоча зустріч Консорціуму в рамках Міжнародного проекту  QUAERE “Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій” за програмою ERASMUS+.

В її роботі беруть участь представники Вроцлавської політехніки (Польща), Університету Каунаса (Литва), Мережевого Університету Амстердама (Нідерланди), університетів Грузії та Німеччини. Україну представляють команди Сумського державного університету (координатор), Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, Львівського національного університету імені Івана Франка, Бердянського державного педагогічного університету, Хмельницького національного університету, Національного гірничого університету (м. Дніпро), Одеського національного університету  імені І. І.Мечникова та Київського національного університету імені Тараса Шевченка (приймаюча сторона зустрічі).

 

2 березня 2017 року у залі Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася презентація проміжних результатів Міжнародного проекту  QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» за програмою ERASMUS+.

Участь у презентації взяли проектор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, представник Технологічного Університету міста Вроцлав, який є координатором проекту QUAERE Маріуш Мазуркевич, директор НМЦ організації навчального процесу КНУ Андрій Гожик, заступник директора з навчальної і науково-методичної роботи, президент громадської організації Фонд «Європа ХХІ» Галина Усатенко, а також представники Міністерства, викладачі, студенти та інші.

Андрій Гожик представив аналіз сучасного стану системи забезпечення якості вищої освіти в Україні і зауважив, що налагодження та ефективне функціонування систем внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості освітнього процесу є пріоритетними викликами на сучасному етапі розвитку вищої освіти України.

Крім того, учасникам консорціуму було презентовано Дорожню карту «Забезпечення якості вищої освіти в Україні». Основою до приготування дорожньої карти стали аналіз нормативно-правової основи та стану системи забезпечення якості в українських навчальних закладах (підготовлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка); самооцінювання системи внутрішнього забезпечення якості освіти; опитування понад 200 навчальних закладів України, за результатами якого було зроблено звіт (аналіз результатів Сумський державний університет), проведене за підтримки Міністерства освіти і науки України; аналіз нормативно-правової бази забезпечення вищої освіти України; огляд кращих практик забезпечення якості освітнього процесу, що були представлені європейськими партнерами.

На запитання щодо спрямування й основного змісту проекту QUAERE, Маріуш Мазуркевич відповів, що мета проекту дуже проста – це здійснити внесок у діяльність українських вишів і сформувати механізм забезпечення якості освіти, що буде діяти не лише в рамках цього проекту, а й в усіх українських проектах і надалі.

 

Більш детально ознайомитися з Програмою семінару.

Центр комунікацій

Синергія: ІT освіта та ІT індустрія


15 грудня 2016 року асоціація «ІТ-України» четвертий рік поспіль ініціювала та провела Міжнародну конференцію «Синергія: ІT освіта та ІT індустрія».
Цей актуальний освітньо-професійний діалог підтримали співорганізатор - Міністерство освіти та науки України та Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку. Проведення конференції підтримали також її генеральний партнер компанія Softserve, низка провідних вітчизняних ІТ-компаній, представники вищих навчальних закладів України, національні та зарубіжні експерти з питань розвитку ІТ-освіти.
Мета заходу – створення дієвої платформи для діалогу та стратегічного співробітництва між керівниками державних органів влади, вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та провідних ІТ-компаній.
Учасники конференції зосередили увагу на обговоренні актуальних викликів для сучасної ІT-освіти України - створення механізмів визначення та вирішення кадрових проблем галузі, зокрема визначення відповідності рівня кваліфікації випускників потребам галузі, підвищення інтересу молоді до ІТ-спеціальностей та вдосконалення процесу освіти в сфері ІТ.
В обговоренні цих ключових проблем взяли участь Перший заступник Міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко, Директор департаменту вищої освіти МОН України Олег Шаров; співзасновник компанії SoftServe, Тарас Кицмей; зарубіжні експерти Saarnio Juha, CDO Innovation Environment and Renewal, Technology Industies of Finland та Mario Lelovsky, Президент IT Association of Slovakia; представники українських ВУЗів - Президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Андрій Мелешевич, координатор IoT програми Національного університету «Львівська політехніка» Зеновій Верес, д.т.н., проф. факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Заславський та ін.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, як провідний сучасний ВУЗ України, накопичив вагомий досвід реалізації та імплементації результатів міжнародних освітніх проектів програм ЄС Tempus та Erasmus+ в університеті. Тому представники робочих груп двох проектів «ALIGN_QF» та «QUAERE» , що нині реалізуються в КНУ, були запрошені організаторами конференції для виступу з презентацією на тему: «Досвід реалізації міжнародних проектів: самооцінка освітньої програми як ефективний інструмент підвищення якості освіти» в рамках спеціальної тематичній секції «Залучення грантів – практика фінансування ІТ ВНЗ. Як отримувати гранти спільно з компаніями?» та дискусії в усіх тематичних засіданнях конференції.
В своїй презентації д.т.н., проф. факультету комп’ютерних наук та кібернетики Володимир Заславський, доцент факультету комп’ютерних наук та кібернетики Людмила Омельчук та методист Науково-методичного центру організації навчального процесу Ольга Ямкова зосередили увагу на ключових викликах для сучасної якісної ІТ-освіти в Україні - розробці студентоцетрованих освітніх програм, складу їх модулів, особливостях розробки механізму для забезпечення досягнення відповідності між результатами навчання (Learning Outcomes) з НРК та ЄРК та самооцінці освітньої програми, як ефективного інструменту для підвищення якості освітніх програм на прикладі однієї з двох «пілотних» освітніх програм факультету комп’ютерних наук та кібернетики «Бізнес інформатика” в рамках реалізації проектів «ALIGN_QF» та «QUAERE».
Жвавий інтерес до презентації КНУ імені Тараса Шевченка виявили представники різних вітчизняних вишів та ІТ-компаній. Цікавість присутніх викликала презентація магістром факультету комп’ютерних наук та кібернетики Олексієм Ніщиком студентського аналізу освітньої програми «Бізнес інформатика». Ця магістерська освітня програма, зважаючи на досвід реалізації проекту «ALIGN_QF» в КНУ імені Тараса Шевченка, рекомендацій експертів європейських університетів та Агенції забезпечення якості (ASIIN, Німеччина), була трансформована з програми «Соціальна інформатика» в «Бізнес інформатика» та відкрита в університеті з 2016 року.
Відповідно до завдань проекту «QUAERE» програми ЄС Erasmus+ передбачена незалежна акредитація освітньої програми «Бізнес інформатика» в європейській агенції забезпечення якості.
19 грудня 2016 року, за результатами конференції, директор асоціації «ІТ-України» Віктор Валєєв, завідувач кафедри прикладної математики НТУУ «Київський політехнічний інститут» Олег Чертов, доцент ННК «ІПСА» Юрій Тимошенко та професор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Заславський були запрошені на зустріч з Першим заступником Міністра освіти і науки України Володимиром Ковтунцем. На зустрічі обговорювались проблеми забезпечення якості освітніх програм в галузі ІТ, проблеми розробки освітніх стандартів, завдання та результати реалізації проектів «ALIGN_QF» та «QUAERE» в КНУ імені Тараса Шевченка, нові напрямки міжнародного співробітництва в рамках здобуття та реалізації міжнародних освітніх і наукових проектів.
За результатами участі в конференції та матеріалами презентації учасниками від КНУ імені Тараса Шевченка підготовлена наукова стаття, яка буде опублікована в науковому фаховому виданні. Більш детально з програмою та фото конференції можна ознайомитись за посиланнями: http://iteduconference.org.ua/#programe
http://itukraine.org.ua/albums/fotozvit-z- konferenciyi-synergiya- it-osvita- ta- it-biznes- vid-15- grudnya-2016

Інформацію підготували В.Заславський, Л.Омельчук, О.Ямкова

Координаційне засідання учасників консорціуму

У період з 24 по 26 жовтня 2016 року в місті Чернівці (на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) відбулося четверте координаційне засідання учасників консорціуму міжнародного освітнього проекту QUAERE. Основні напрямки зустрічі:
- структура фунціонування контролю внутрішнього забезпечення якості в університетах-партнерах відповідно до ESG 2015. Зразок для самооцінки і анкетування та його ролі;
- структура і функціонування внутрішньої системи забезпечення якості – презентації університетів-партнерів;
- звіт про сучасний стан системи забезпечення якості вищої освіти в Україні;
- внутрішня система забезпечення якості вищої освіти – кращі практики європейських університетів;
- а також координація планів по WP1, WP2, WP7 і WP8.
Делегацію від Київського національного університету імені Тараса Шевченка представляли Андрій Гожик – директор Науково-методичного центру організації навчального процесу, Олена Кашпур – заступник декана, доцент факультету кібернетики, Дарія Щеглюк – методист вищої категорії Науково-методичного центру організації навчального процесу.
Була підготовлена і здійснена презентація щодо структури, механізмів і документів системи забезпечення якості в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Учасникам консорціуму була, зокрема, презентована Програма заходів із забезпечення якості освіти Університету, а також надана інформація про хід її виконання. Також були презентовані та обговорені доповіді представників інших університетів - членів консорціуму про їх системи забезпечення якості.
Андрієм Гожиком була зроблена доповідь щодо виконаного в рамках проекту Київським національним університетом імені Тараса Шевченка аналізу сучасного стану системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (відповідність існуючих практик вимогам «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (від травня 2015 року) (виконавці – В.А.Бугров, А.П.Гожик, А.М.Пижик, О.В.Хруцька, Д.В.Щеглюк).
На зустрічі звіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка отримав повне схвалення, був затверджений і рекомендований до оприлюднення на офіційному сайті проекту (Вроцлавська Політехніка).
Також була презентована підготовка до старту наступного робочого пакету (WP2). Відбулася нарада координаторів, на якій, зокрема, було погоджено графік зустрічей за проектом на наступне півріччя. Попередньо погоджено дату проведення зустрічі в Києві, на якій Університет демонструватиме документи і рекомендації із створення механізмів (структури, функції і процедури) внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти (кінець лютого – початок березня 2016 року).

Університет - учасник нової освітньої програми Erasmus+

01.03.2016
За результатами відбору конкурсних заявок у 2015 році за програмою Erasmus+ КА2: «Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE)» міжнародні консорціуми, до яких входить і наш університет, здобули перемогу у двох проектах.

Один із них це структурний проект № 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP-QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE: DEVELOPMENT ON THE BASE OF ENQA STANDARDS AND GUIDELINES (Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій). Термін виконання проекту - 2016-2017 роки.

Головною метою даного проекту є розробка інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти в Україні.

Європейський координатор проекту - Технологічний Університет м. Вроцлав, Польща. Учасниками міжнародного консорціуму проекту стали такі провідні ВНЗ України:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Бердянський державний педагогічний університет,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Хмельницький національний університет,
Національний гірничий університет,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
Сумський державний університет.
Учасниками проекту є Міністерство освіти і науки України та Студентська асоціація студентського самоврядування.
До підготовки проектної заявки та виконання проекту в університеті залучені представники Управління міжнародного науково-технічного співробітництва та інноваційних технологій університету, науково-методичного центру організації навчального процесу та факультету кібернетики, з яких складається робоча група проекту: А. Гожик, В.Заславський, Л. Омельчук, О. Хруцька, О. Ямкова.

Даний проект є логічним продовження попередніх двох TEMPUS проектів INARM та ALIGN, спрямованих на реформування освітньої сфери в Україні.

http://univ.kiev.ua/news/7359

Управління міжнародного науково-технічного
співробітництва та інноваційних технологій університету


Двотижневий тренінг на базі університету Кобленц-Ландау

У рамках проекту QUAERE: Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines («Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій») програми Європейського Союзу ЕRASMUS+ представники Київського національного університету імені Тараса Шевченко – заступник декана, доцент факультету кібернетики Олена Кашпур та методист вищої категорії Науково-методичного центру організації навчального процесу Олена Хруцька – пройшли двотижневий тренінг на базі Університету Кобленц- Ландау (м. Кобленц, Німеччина). На тренінгу, який проходив з 10 по 24 липня 2016 року, провідні фахівці із забезпечення якості вищої освіти з Німеччини, Польщі, Нідерландів, Великобританії, Португалії, Італії, Греції, Албанії висвітлювали такі питання:
- Системи забезпечення якості в закладах вищої освіти Європи
- Залучення студентів до процесів забезпечення якості
- Використання математичних методів у забезпеченні якості вищої
освіти - Розробка освітніх програм (курсів)
- Процедури оцінювання
- Академічне підприємництво
Також протягом двох тижнів відбувся ряд координаційних зустрічей, під час яких члени міжнародного консорціуму проекту узгодили завдання й терміни їх виконання, а також сфери відповідальності кожного з учасників. Детально зупинилися на обговоренні першого робочого пакету, в рамках якого КНУТШ відповідає за аналіз поточного стану системи забезпечення якості вищої освіти в Україні, її атрибути, підходи й процедури в контексті Стандартів ESG-2015.

Європейським координатором проекту QUAERE - Технологічним університетом м. Вроцлав, Польща, розроблений та функціонує сайт проекту. На цьому сайті розміщена інформація про мету, завдання, етапи реалізації проекту, а також актуальна інформація та новини.

http://quaere.pwr.edu.pl/
Бюлетень №1
Бюлетень №2